Akcja społeczna na rzecz bezpieczeństwa kobiet w czasie mistrzostw

Idea projektu

Gdy przed mistrzostwami w piłce nożnej rozpoczynaliśmy akcję „Bezpieczeństwo Kobiet 2012”, naszym założeniem było to, żeby po roku 2012 dorobek projektu był przydatny podczas innych dużych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jako instytucje zajmujące się działaniami kulturalno-społecznymi przeprowadziliśmy więc jesienią 2012 badanie ankietowe na temat bezpieczeństwa kobiet na imprezach masowych, zwłaszcza kulturalnych. Przeanalizowaliśmy także dobre praktyki zagranicznych festiwali w zakresie profilaktyki przemocy ze względu na płeć.

Nasze badania ujawniły szereg wyzwań stojących przed organizatorami imprez masowych. Zdiagnozowaliśmy obszary problemowe, takie jak nieprzygotowanie służb porządkowych do prawidłowego reagowania na przypadki przemocy seksualnej czy niedostatecznie bezpieczne zaprojektowanie miasteczek festiwalowych. Wyniki badania ankietowego, którego szczegółowe podsumowanie można przeczytać w  dziale „Publikacje”, stały się podstawą do rozbudowania działu porad na stronie akcji i opracowania zaleceń dla organizatorów imprez masowych, jak mogą zapewnić większe bezpieczeństwo kobietom.

Mamy nadzieję, że nasze rekomendacje okażą się przydatne, a perspektywa kobiet będzie coraz częściej uwzględniana przy planowaniu wydarzeń masowych – kulturalnych, sportowych i innych. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizatorami dużych imprez w zakresie profilaktyki przemocy, akcji edukacyjnych i badań poziomu bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Agnieszka Kaim, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”
Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej

Kontakt:
agnieszka.kaim@siezrobi.org
anna.urbanczyk@ikm.gda.pl