Akcja społeczna na rzecz bezpieczeństwa kobiet w czasie mistrzostw

Zalecenia dla organizatorów imprez masowych

Organizujesz imprezę masową? Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszymi rekomendacjami, w jaki sposób przy planowaniu imprezy można uwzględnić przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, zwłaszcza na tle seksualnym.

Wyraź niezgodę na molestowanie

Pierwszym krokiem w stronę przeciwdziałania przemocy seksualnej może być umieszczenie treści potępiających molestowanie w dziale z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) na stronie imprezy i w regulaminie uczestnictwa. Obecnie stosowane sformułowania takie jak „Zabrania się okazywania jakichkolwiek objawów agresji i przemocy!1 czy „Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie2 nie wydają się wystarczające, ponieważ molestowanie seksualne często nie jest postrzegane jako przemoc czy sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu. Zawarcie treści bezpośrednio odnoszących się do przemocy seksualnej da uczestnikom wyraźny sygnał, że molestowanie nie jest akceptowane. Osoby doświadczające molestowania zobaczą, że organizatorzy dostrzegają wagę problemu, co może je zachęcić do zgłaszania przypadków molestowania służbom porządkowym. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu Bezpieczeństwo Kobiet, takie sytuacje nie są często zgłaszane z powodu obawy, że sprawa zostanie zbagatelizowana przez ochronę, a osoba pokrzywdzona obarczona winą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przygotuj teren imprezy tak, aby sprzyjał bezpieczeństwu

Kolejny krok to zaprojektowanie terenu imprezy (miasteczka festiwalowego, strefy kibica etc.) w sposób sprzyjający bezpieczeństwu. Warto pamiętać o zasadach CPTED 1, które mają na celu zapobieganie przestępczości poprzez zaprojektowanie przestrzeni w sposób zwiększający ryzyko oraz wysiłek, który trzeba włożyć w popełnienie przestępstwa. Będąc organizatorem/ką imprezy masowej warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Oświetlenie – powinno pomagać w dobrej orientacji w otoczeniu. Nie powinno oślepiać ani tworzyć ostrej granicy z cieniem. Powinno umożliwiać dobre przyjrzenie się nadchodzącej z naprzeciwka osobie z bezpiecznej odległości. Teren imprezy powinien być pozbawiony ciemnych zaułków. Lampy powinny być odporne na wandalizm. Miejsca, których dobre oświetlenie jest szczególnie istotne w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej na imprezach masowych, to pola namiotowe, toalety, parkingi oraz drogi dla pieszych, również te biegnące poza teren imprezy, prowadzące do przystanków i postoju taksówek. Samo oświetlenie nie jest jednak wystarczające, by zapewnić bezpieczeństwo w danym miejscu – oświetlona toaleta na uboczu nadal może być dogodnym miejscem napaści. Dlatego istotny jest również nadzór, nie tylko oficjalny, jak ochrona czy monitoring, lecz także tzw. naturalny.
  • Nadzór naturalny może być skuteczną metodą prewencji na imprezach masowych. Polega on na zaplanowaniu przestrzeni w taki sposób, by umożliwić osobom uczestniczącym w wydarzeniu obserwację otoczenia, tak by mogli dostrzec sprawcę czy sprawczynię i by sprawca czuł się obserwowany. Nadzór naturalny na imprezach masowych można wspierać poprzez odpowiednie rozmieszczenie oświetlenia, wyznaczenie ścieżek czy rozplanowanie miejsc aktywności, np. poprzez umieszczenie toalet nie na uboczu, ale blisko często uczęszczanych miejsc. Przestrzeń warto zaplanować w taki sposób, by z każdego miejsca było słychać ewentualne wołanie o pomoc.
  • Toalety i ich okolice, jak wynika z naszych badań, są na imprezach masowych częstym miejscem molestowania seksualnego. Wiele respondentek ankiety zwracało uwagę na problem usytuowania toalet na uboczu, słabego oświetlenia terenu wokół nich oraz braku ochrony w pobliżu. Dobrze, jeśli toalety i prysznice znajdują się blisko uczęszczanych ścieżek lub miejsc generujących ruch, takich jak np. punkt medyczny czy informacyjny lub miejsce ładowania telefonów komórkowych. Można zlokalizować węzły sanitarne w kilku punktach, aby z każdego miejsca na terenie imprezy było do nich dobre dojście. Ponadto okolice toalet powinny być oddalone od zarośli, które mogą stać się łatwym schronieniem dla osoby planującej napaść. Ważne jest dobre oświetlenie. Osoby zbliżające się do toalet powinny dokładnie widzieć osoby oczekujące i wychodzące z kabin. Również osoby wychodzące z WC powinny mieć zapewnioną dobrą widoczność. Warto także zadbać o dobre zamki w toaletach, zamknięcia w kabinach typu toi toi łatwo jest otworzyć szarpiąc z zewnątrz.
  • Drogi dla pieszych powinny być odpowiednio oświetlone i wyznaczone tak, by nie przebiegały blisko ciemnych zaułków, zarośli czy innych elementów ułatwiających osobie planującej popełnienie przestępstwa schowanie się (np. nieprzejrzystych płotów). Warto zadbać także o ochronę dróg poza terenem imprezy – dojść do przystanków komunikacji miejskiej, postoju taksówek, parkingów etc. W tym celu warto współpracować z policją, na której, w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504), również spoczywa obowiązek zabezpieczenia.
  • Parking powinien być chroniony i zaplanowany w sposób zapewniający dobrą widoczność, tak by osobie planującej napaść trudno było się schować na jego terenie. Oświetlenie powinno umożliwiać obejrzenie tylnego siedzenia samochodu w celu sprawdzenia, czy nikt się tam nie ukrywa. Ważne są również wyraźne oznaczenia sektorów umożliwiające jak najszybsze odnalezienie właściwego pojazdu. Parking nie powinien być zanadto oddalony od miejsc, w których przebywają większe grupy uczestników/czek imprezy.
  • Oznaczenia – zadbaj o odpowiednie oznaczenie punktów medycznych, sanitarnych, informacyjnych i gastronomicznych, wyjść ewakuacyjnych, miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, dojść do przystanków komunikacji miejskiej etc. Zadbaj o oświetlenie oznaczeń, by były one widoczne w nocy (np. znaków na polu namiotowym). Zapewnij mapki terenu osobom uczestniczącym w imprezie. Obowiązek opracowania przez organizatora planu graficznego terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza, wynika z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
  • Pole namiotowe, podobnie jak toalety czy parkingi, nie powinno być otoczone zaroślami. Odpowiednie oświetlenie pola namiotowego i dróg do niego prowadzących utrudni osobom o przestępczych zamiarach ukrycie się. Na polu namiotowym powinny przebywać tylko osoby z odpowiednimi identyfikatorami, co należy regularnie sprawdzać. Teren pola namiotowego powinien być monitorowany przez ochronę. Powinien być również przygotowany w sposób zapewniający nadzór naturalny.

Crime Prevention Through Environmental Design – zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie przestrzeni.

Przypisy:

  1.  Crime Prevention Through Environmental Design – zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie przestrzeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Zadbaj o odpowiednie przeszkolenie obsługi imprezy, w tym służb porządkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Zadbaj o ułatwienia w zgłaszaniu niebezpiecznych sytuacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Podejmij dodatkowe działania profilaktyczne i edukacyjne

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Pamiętaj o ewaluacji organizowanego wydarzenia pod kątem bezpieczeństwa kobiet

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powyższe zalecenia mają charakter ogólny. Polityka przeciwdziałania przemocy seksualnej na danej imprezie powinna być dostosowana do warunków lokalnych, specyfiki grupy docelowej etc.

Zalecenia opracowano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w ramach akcji Bezpieczeństwo Kobiet oraz na podstawie publikacji „Crime Prevention and Urban Design Resource Manual”, Sarkissian Associates Planners, ACT Planning and Land Management, Canberra 2000.

Opracowała Agnieszka Kaim Konsultacja: Anna Urbańczyk, Bartosz Karcz, Sergio de Arana, Anna Kamińska, Robert Łukasik.

("Pobierz w pdf")